vesmir na pozadi

Čtyři hlavní čísla ve vašem životě

Numerologie je staré umění věštění založené na určitých číslech. Díky numerologii můžete objevit svoji jedinečnou kombinaci čísel, proniknout přímo do vesmírné vibrace a objevit víc o svoje tajných přáních, osudu a osobnosti. Numerologie Vám může pomoci se rozhodnout, zda nová práce, partner nebo změna budou v harmonii vaší speciální číselnou vibrací. Mnoho starobylých kultur věřilo ve význam a moc čísel. Židé a Řekové vyvinuli systém používaný v novodobé numerologii. Různé kultury používají pro svá čísla různé symboly, ale Pythagorův systém založený na devíti základních číslech je nejběžnější, když si vypočítáte své narozeninové a jmenné číslo, získáte okamžitý přístup k cíli svého života i ke schopnostem a nejpravděpodobnějšímu směru, kterým se bude vaše budoucnost ubírat.

Existují čtyři klíčová čísla - osobnosti, osudu, srdce a výrazu

Číslo osobnosti

Vypočítává se z vašeho jména, popisuje vaší současnou povahu a schopnosti. Odhaluje jak se vyrovnáváte se změnami, činíte rozhodnutí a jak vycházíte s ostatními.

Jak najít svoje číslo osobnosti - je důležité pracovat se jménem, pod kterým jste obecně známí nebo takovým pod jakým byste chtěli, aby vás znali.

Nyní budete pracovat s Pythagorovým abecedním seznamem. Najdete ke každému písmenu správné číslo. Čísla sečtěte, pokud se číslo skládá z více čísel opět je sečtěte, až dostanete jen jedinou číslici v rozmezí 1-9.

Pythagorův abecední kód:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
a b c d e f g h i
j k l m n o p q r
s t u v w x y z  

Příklad

K a r e l
2 1 9 5 3

2+1+9+5+3=21
2+1=3 = vaše číslo osobnosti

K á j a
2 1 1 1

2+1+1+1=5
Vlastnostem tohoto čísla osobnosti dáváte přednost

Číslo narození či osudu

Vypočítává se z data vašeho narození. Je to číslo, které nemůžete změnit, ani kdybyste sebevíc chtěli. Vztahuje se vaší životní cestě a výzvám, událostem nebo zkušenostem, se kterými se budete nejčastěji setkávat. Ukazuje váš vnitřní potenciál a to, co bude vaše skutečné povolání. S tímto číslem není dobré bojovat, jinak budou na vaší cestě častěji překážky než úspěchy.

Příklad:

Narození: 25. 2. 1972
2+5+2+1+9+7+2=28
2+8=1 - číslo osudu

Srdeční číslo

Srdeční číslo se vypočítává z numerologické hodnoty samohlásek (a, e, i, o, u). Odhaluje pocity, přání, fantazii a ideály.

Příklad:

Jana: a+a
1+1=2 - vaše srdeční číslo

Výrazové číslo

Výrazové číslo se vypočítává z hodnot souhlásek (h, ch, k, r, d, t, n), značí to co ukazujete světu, což nemusí být v souladu s vaším tajemstvím

Příklad:

Jana
0050 = 5 výrazové číslo

Pokud chcete znát více zavolejte!