vesmir na pozadi

Sny

„Ve snu se zcela bez zábran rozvíjí lidská smyslnost, v bdělém stavu mnohdy kroucená.“

Sigmund Freud

Sny jsou obrazovou řečí duše, nebo toho, co za duši považujeme. Pocházejí z nevědomí, a když je nezachytíme, zmizí nenávratnu a my budeme chudší nejen o vzpomínku, ale možná o jisté upozornění, které by nám mohlo pomoci lépe zvládnout problém v našem životě. Proto psychologové a psychoterapeuti doporučují, abychom sen po probuzení zapsali. Z průběhu s nových dějů totiž může zkušený vykladač snů, nebo psychoterapeut, rozpoznat podprahové duševní strachy, které nás psychicky tíží.

Co je to sen?

V průběhu let a století byl sen chápán jako poselství bohů, jako důsledek bolestí těla, jako holý nesmysl i jako projev každodenních přání, v jejichž splnění lidé doufali. Lidé začali sny sbírat a vzájemně porovnávat. Teprve vídeňský neurolog Sigmund Freud včlenil sny pevně do oblasti psychiatrie a psychoterapie a dokázal, že ve snech se odráží stav naší duše - pokud je správně vyložíme podle symbolů, které jsou ve snu zřejmé.

Naše věštírna vám pomůže odhalit, co se skrývá hluboko ve vašem nevědomí, upozorní na nebezpečí či štěstí stačí jen zavolat.