vesmir na pozadi

Měsíční horoskop

Horoskop na září 2019

Kozoroh

Tento měsíc bude pro vás důležitá láska. Osamělým může přinést nové seznámení, nebo jen setkání s někým novým. Ostatní zřejmě budou dělat volbu, rozhodnutí buď mezi 2 osobami, 2 možnostmi, anebo 2 situacemi. Nejšťastnější budou ta rozhodnutí, která nebudou vedena přáním smyslů, ale přáním srdce. Partneři mohou dělat volbu mezi fyzickou stránkou lásky a její duševní kvalitou. Jen pozor na chybné rozhodnutí, na nevěry a sexuální problémy. City budou bojovat coby vášně s rozumem. I pracovně se asi ocitnete před 2 možnostmi volby. Nespěchejte a zvolte cestu pomalého pokroku, kdy budete mít dostatek času vše zvážit.

Vodnář

Je možné, že máte nutkavou potřebu jistoty a finančního blahobytu. Nepřehánějte to, jinak s může stát, že místo blahobytu nastane bída. Šetřit ano, ale vše má své meze. Pokud bude vaše snažení přehnané, bráníte tak běhu života, a přijde nutná krize. Přehnaná šetrnost a opatrnost mohou vést k promeškání dobrých příležitostí. V partnerství jste se již vyrovnali s mocenským vlivem a ostatními strukturami, které se během průběhu soužití již upevnili. Ale i tady buďte opatrní, snaha zabezpečit se po materiální stránce může mít zhoubné následky. Dávejte svou moc také do služby lásky. V pracovní sféře mohou nastat změny, které nebudete chtít přijmout. Možná bude nutné, začít se orientovat jiným směrem. Zdravotně hrozí paralýza krčního svalstva a onemocnění štítné žlázy.

Ryby

Uvážlivostí a trpělivostí můžete dosáhnout v životě dosti slušných příjmů. To se ale neobejde bez zvýšené námahy a vynaloženého úsilí. Tento měsíc zachovejte klid a nechte dané situace, vyvinout svou vlastní cestou. Je možné, že nastanou krizové situace, které vás budou nutit, a byste rychle jednali. Buďte klidní a netlačte na pilu. Přehnanou aktivitou s cílem urychlit vývoj a běh událostí vznikne totiž riziko pádu a neúspěch při jinak doposud slibném vývoji a průběhu dané situace. To platí i v oblasti citů. Můžete očekávat, při projevech trpělivosti, dobré vyhlídky do budoucna a to jak ve stávajícím vztahu, tak ve vztahu, který může nastat. Zdravotně pozor na krční nemoci, a na choroby endokrinního systému. 

Skopec

Je zde možnost dosažení nevšedního postupu, úcty, převzetí nových pracovních úkolů s větší zodpovědností, možnost získání nových vědomostí a uznání ve společnosti. Jen pozor na posedlost ctižádostivostí, časté sklony k ukvapeným závěrům a prudkostí charakteru. Potom byste rychle dosažené význačné postavení dlouho neudrželi. V partnerství se budete muset vyrovnat s každodenní všedností, a pokud přijdou problémy, nedovolte aby vás přemohly. Nezadaní mohou navázat nový vztah, který by se měl do budoucna vyznačovat trvalostí. V rodině se může objevit nepříjemná nemoc. Zdravotně vás může potrápit žaludek.

Býk

Probuďte svou vnitřní moudrost a logiku. Dejte si pozor na špatné rady a lži. Otevřete-li se novým myšlenkám, probudíte skryté síly a energii, a uskutečníte v praxi své představy. Je možné, že se vám dostane Božské inspirace, nebo potkáte moudrého rádce. Nesmíte být ale naivní, líní najít vždy řešení a mít vždy dostatek motivace. Proto pracovně realizujte své představy a plňte si svá přání. V citové oblasti se snažte o rovnocennost, nechtějte vládnout a ovládat. Nezadaní mohou navázat nový vztah, který se bude vyznačovat spřízněností duší.

Blíženci

Vaším úkolem bude zvládnout emocionální potřeby. Bude nutné rozpoznat přání a žádosti, které jsou hnací silou vašeho života. Je možné, že v partnerství pociťujete samotu, že jsou okolo vás jen samé problémy. Není chyba tak trošku na vaší straně? Neodcizili jste se? A co vaše přizpůsobivost domácímu prostředí?. To vše může mít za následek nespokojenost v citovém životě a únik do náruče někoho jiného. Následek je neuspořádaný a chaotický život. Pracovně je možný nový začátek, který povede k novým úkolům. Zdravotně vás mohou ohrozit chronické choroby.

Rak

Můžete zažít velmi klidný měsíc, který může přinést vytoužený klid a radost. V citové sféře se doporučuje obeznámit se s teorií i praxí tzv. tantrické lásky, pokud vám je jen trochu blízká mystika a zájem o sféry, ležící na odvrácené straně rozumu. Při intimním spojení se zaměřte na své sexuální a srdeční čakry při současném odvrácení pozornosti od fyzického orgasmu. Jde o příležitost, urovnat tímto způsobem problémy ve vztahu a nastolit opět klid. Pravá láska je o dávání i přijímání a citová jasnost bez podvodů a lží. Máte šanci, pokud je krizové období opět nastolit klid. V povolání budete asi dost cestovat, ale pozor na nejasné koncepce, které by přinesli ztráty. Na cestách buďte opatrní, hrozí nehody. Vyvarujte se před smrtí v boji za nějakým ideálem, a před zradou cizince, nebo cizinky. 

Lev

Varujte se před nestálostí v citech. Možná pociťujete vnitřní konflikt s partnerem, ale prosazováním své vůle toho moc nezmůžete, jen si uškodíte. Je možné, že se pro vás život v partnerství stal zátěží, proto si všímejte příčin partnerova impulsivního chování a snažte se je pochopit. Nenaplněná touha, omezení a úzkost brzdí sílu slunečního znamení a dochází ke stagnaci. O své věci se v době stagnace musíte starat krok za krokem a nedat se přemoci, jít dál přes překážky. Je zapotřebí lépe vyjadřovat své pocity. Pracovně můžete být postaveni do situací, kde získáte nové zkušenosti a dovednosti a proto se může stát, že se stanete vůdčí osobou. Ale pozor na závist. Potom by došlo k měření sil a boji, který by sice nebyl úplně nepřátelský, ale vyžádal by si od vás hodně sil. Zdravotně ochraňujte své srdce.

Panna

Pozor na úspěchy pomíjivého charakteru. Ze změn budete mít spíše obavy a následně přijde váhavost a neochota učinit rozhodnutí. To by mohlo vést ke ztrátě životních šancí a definitivnímu neúspěchu s neschopností pokroku. Je možné, že vaše vynaložená námaha nemusí vždy přinést žádané výsledky, ale pokud se nedáte odradit počáteční prohrou, může vše vyjít k vaší spokojenosti. Můžete mnoho věcí dokončit a začít nové záměry. V partnerství je upřímnost zárukou úspěchu. Ti, kdo mají jakékoliv právní, nebo úřední spory se musí připravit na to, že budou čelit zatvrzelosti a odporu. Nevzdávejte to.

Váhy

Pozor na požitkářský, zahálčivý a panovačný způsob života. V partnerství buďte velkorysí, využijte zkušenosti z minula, buďte otevření a svého partnera se snažte vidět očima srdce. Pracovně se váš organizační talent může spojit s nárokem na vedoucí místo s příslušnou kvalifikací. Hnací síly jsou zde dynamika, angažovanost a radost z rizika. Buďte ale realisté a vždy správně zhodnoťte, zda to co je vám nabízeno, je to pravé co chcete. Jsou zde možné problémy s potomstvem.

Štír

Může se vám upevnit zdraví, jen si dejte pozor na cévní systém. V partnerství, pokud žijete sami, můžete zakotvit v pevném a trvalém svazku, který je spolehlivým základem do budoucna. Ale i zadaní mohou pocítit příliv nové vroucí smyslnosti, věrnosti a spolehlivosti. Pracovně nastal čas nabídnout své schopnosti a dovednosti. Je možné, že před vámi vyvstanou nové úkoly, které si vyžádají vaše plné nasazení. Nebojte se, ke každému z úkolů vám bude dána spousta energie a pomoc přátel.

Střelec

Jdou k vám výhodné známosti, dobrá společnost, či dovršení kariéry. Ale pozor na nesoulad v činech a myšlení, přílišnou důvěřivost, která by mohla přinést hlavně finanční ztráty, a chybné úsudky. Někdy věci uváznou na mrtvém bodě a vy přílišnou a násilnou aktivitou si můžete způsobit katastrofu. Proto se varujte násilných změn a toto období přečkejte v klidu. Mohou ale nastat i situace, kdy nemoc, pokud se nepřinutíme ke klidu, způsobí duševní slabost a následky by byly depresivní. I v partnerství se můžete cítit osmělí a unavení. I zde si dopřejte klid, nejlépe delší časovou pauzou. I původně bezútěšné a neřešitelné situace v sobě nesou možnosti k úspěšnému vyřešení.

Přeji všem krásné sluníčkové dny. 
Míla