vesmir na pozadi

Co nám říká naše tělo?

Nemoc je stav, kdy nám naše tělo ukazuje, že jsme chybovali.
Nemoc je láska, neboť nás chrání od ještě větších pochybení a omylů.
Nemoc, je-li správně pochopena, přináší ulehčení tělu a mír duši.
Nemoc a život k sobě patří jako nenávist a láska. Je korekcí naší cesty, vyjádřením času, kdy jsme nemilovali druhé nebo sebe a zasévali bol.
Nemoc je stará jako lidstvo samo a bude nás provázet do skonání věků.

Pojďme pochopit Vaše strádání a naučit se dívat na svět nejen skrze rozum, ale také citem.

Cukrovka.

Láska je sladší než med i cukr. Upřímné políbení či pohlazení od toho, koho zbožňujeme a kdo nás miluje, je živou vodou, která dává a probouzí život i tam kde jej mnoho není, kde strnulost a vnitřní pláč vládne. Dávejte lásku, mluvte k druhým s láskou, s touhou pomoci. Snažte se naplnit především jejich tužby, ne pouze svá přání. Myslete na ostatní lidi jen v dobrém. Potom láska, sladkost duševní i tělesná, naplní Vaše životy. Budete ji dostávat pohlazením od toho druhého a nebudete vyhledávat tolik sladkostí materiálních nejen v cukrárnách, domácích spížích, v buchtách a cukroví, ale též v nákupu věcí, které Vás těší, nebo dokonce ve společnosti jiných lidí. Kde chybí sladkost pohlazení, tam je snaha doplnit chybějící cit hmotou. Avšak takto sám sebe oklamat lze jenom občas a na krátký čas. Brzy přichází disharmonie, poruchy hypofýzy a hormonální funkce slinivky.

Kdo opravdovou, čistou duševní lásku svým životem neuměl plně dát, kdo v pravý čas neslyšel prosby druhých, nevnímal jejich potřeby, nýbrž plnil spíše svá přání, ten trpívá od útlého věku cukrovkou. Sladkost, kterou nedával svým jednáním, je mu ve stravě zakázána, nesmí jí brát (jíst jídla obsahující cukr).

Cukrovkou v pozdějším věku trpí lidé, kteří ve svém současném životě činili obdobné chyby a prohospodařili své síly. Upravovali si život k obrazu svému natolik intenzivně, že jim na stáří, do času odkvétání těla, sladkosti a elánu již nezbylo. Svůj životní příděl vyčerpali a sladkosti svým současným jednáním neumějí vytvořit.

Snažte se smysluplně naplnit svůj život. Kdo začne chápat, jak má jednat, určitě se mu také upraví vysoký tělesný cukr.

Nechť je každá Vaše myšlenka hladivá jako teplý vánek, slova smývají bolesti, řeší problémy jako vše očišťující jarní deštík. Pokoj svým životem rozdávejte všemu vůkol.

Bolesti hlavy, migrény.

Bolesti hlavy přicházejí za vědomého stavu mysli. Bolestmi hlavy a poškozením rozumového vnímání trpí především ti, kteří si ubližují sami.

Jakou myšlenkou ses zasáhl? Co se ti opět nelíbilo? Do jaké komnaty mezilidských problémů, které mají řešit druzí, jsi dobrovolně vstoupil a nyní ses zalekl a bojíš se? Proč toužíš po tom, čeho nikdy nedosáhneš, co nemůžeš svým vlivem změnit? Proč jednáš stále, jak nemáš, i když již mnohokrát ti to bylo partnerem a přáteli řečeno a připomenuto?

Dělejte, co je potřebné, všímejte si zejména toho, co patří vyřešit vám, a do ostatních mezilidských bouří vstupujte pouze jako nezúčastněná osoba, občasný rádce, který sice radu dává, ale již není závislý na jejím splnění. Poraďte, ale již se netrapte, jak s vaší radou naloží. Vstupovat příliš do života druhého člověka, žít za něj, trpět s ním víc, než je vhodné, se nevyplácí. Většinou okamžitě a prvotně náš maják, naše hlava, dává bolestmi znát, že chybujeme. Potom přijde myšlenka na odplatu za to, že nás někdo trápí. Ale zlo plodí jen zlo.

Když máš migrénu, chceš vše dokonalé jen pro sebe, všechno pro tebe je buď černé, nebo bílé.

Komu rozum vládne a své srdce zatvrzuje, toho bolí hlava. Rozum mozku má být prosycen láskou srdce. Poslouchejte nápovědu srdce, svůj cit, hlas ohrožení, kdy je možnost nedorozumění, kdy můžete ztratit i část toho, co máte. Rozdávejte, milujte. Neulpívejte na svých pravdách.

S láskou jste se narodili, s láskou na vás budou vzpomínat.

DNA

Dnou trpí více muži (vůdcové, slepí a hluší). Nemoc se projevuje také u temperamentních žen, řídících typů, které v zaměstnání nebo v rodině suplují nedostatečnou mužskou aktivitu. Tito lidé nejsou schopni zpracovat, přefiltrovat, zhodnotit všechny situace, do nichž vstupují. Nedokážu si z nich vzít prospěšné zkušenosti a vyloučit nepotřebné.

Porucha vylučování kyseliny močové a její ukládání do kloubů je souhrnem nevyřízených žádostí a úkolů, které na sebe vzali.

Kráčejte pomalu, nechtějte mít vše pod kontrolou.